Home

Edumark in één zin: Wij werken op het snijvlak tussen arbeidsmarkt en de opleidingswereld met als specifieke expertise werkplekleren !!

Betekenisvol ontwikkelen. Ik geloof dat mensen gedreven vanuit noodzaak of belang een betekenisvolle bijdrage/toegevoegde waarde willen of moeten leveren aan hun leef- en werkomgeving. Om die toegevoegde waarde te kunnen leveren moet iemand in staat worden gesteld om zich (permanent) te kunnen ontwikkelen.  Gewenste of noodzakelijke ontwikkelingen in werksettingen “ontstaan”  veelal doordat organisaties doelstellingen formuleren en deze willen bereiken.

Uit onderzoek blijkt dat mensen het beste en meest effectief leerdoelen behalen wanneer de leerstof op een betekenisvolle wijze wordt aangeboden.  Met betekenisvol wordt in dit verband bedoeld dat de leerstof en de leerdoelstelling aansluit bij de belevingswereld van de student en dat de leerstof direct toepasbaar is.

Hoe kun je dit realiseren: Door leerstof in de vorm van opgaven en opdrachten aan te bieden (op basis van een theoretisch kader/theorie). Een vereiste is dat de leersetting en de manier waarop de leerinhoud wordt aangeboden:

  • Aansluiten bij het instroomniveau van de student
  • De leerinhoud met een herleidbare, direct toegevoegde waarde hebben gerelateerd aan leerdoelen.
  • Het geleerde moet direct toepasbaar zijn.
  • De kennis en vaardigheid ontwikkeling moet meetbaar en aantoonbaar zijn

Blijvend ontwikkelen en werkplekleren

Een heel eenvoudig pedagogisch principe is: Ik hoor en vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en begrijp.  Als je dit principe combineert met “betekenisvol ontwikkelen” ontstaat de volgende de volgende aanpak:  Op maat gemaakte “herkenbare”werkplek gerelateerde opgaven die direct leiden tot resultaat; een bijdrage aan de bedrijfsdoelstelling.

Samengevat: Door het maken van de werkplek gerelateerde opgaven wordt op een heel efficiënte en effectieve wijze opgeleid.

Met vriendelijke groet, Dolf Coppoolse, directeur en senior consultant.
Copyright © 2016 · Edumark